NOVI NAČIN DODJELE TERMINA ZA ZAPADNI BALKAN

Njemačka Ambasada u Sarajevu od 01.12.2021 će promijeniti način dodjele termina za podnošenje zahtjeva za vizu u svrhu zapošljavanja prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana (član 26 stav 2 Pravilnik o zapošljavanju).

Zbog velikog interesa za terminima u svrhu podnošenja zahtjeva, koji daleko premašuje broj dostupnih termina, od decembra 2021. dodjela termina će se svakog mjeseca vršiti po principu izvlačenja(po principu lutrijskog postupka).

Tim povodom će se od 01.12.21. u 11:00 sati po prvi put otvoriti nova lista za registraciju termina u svrhu podnošenje zahtjeva za vizu. Ova nova lista za registraciju termina će u kontinuitetu biti otvorena do 17.12.2021. do 12:00 sati i neće se više zatvarati kada se dosegne ukupan broj registracija, kao što je to bio slučaj do sada. Umjesto toga će se aktuelna lista za registraciju termina zatvoriti 17.12.2021 u 12.:00 sati i sve registracije na listi će biti ubačene u kompjuterski generator gdje će se po principu izvlačenja izbrati ko će u januaru 2022. dobiti termin svrhu podnošenja zahtjeva za vizu.

Postupak izvlačenja (Losverfahren) će se održati u 51. kalendarskoj sedmici u Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu pod nadzorom više osoba. Nakon toga će izvučene osobe još u decembru 2021. biti obaviještene od strane Ambasade kada je njihov termin u januaru 2022. Sve registracije koje su izvršene od 1. do 17. decembra 2021. će učestvovati u postupku izvlačenja. Dakle, ranije izvršena registracije nema prednost u odnosu na onu koja je usljedila kasnije u periodu od 01. do 17.decembra 2021.

U ovom postupku nije moguće izvršiti višestruke registracije. Naknadna izmjena datih podataka prilikom registracije nije moguća. Davanje termina na raspolaganje nekoj drugoj osobi nije dozvoljeno. Angažovanje trećih lica (npr. agencija za vizu) nije potrebno i ne donosi nikakvu prednost. Molimo da odvojite vrijeme i da se sami registrujete u ovom postupku te da obavezno obratite pažnju na korektan unos Vaših podataka. U slučaju da ste se registrovali sa nepotpunim i/ili netačnim podacima, morat ćete stornirati Vašu registraciju i ponovo se registrovati sa tačnim podacima.

Molimo da se prijavite s Vašom ličnom e-mail-adresom i da osigurate da ćete zaprimiti naše e-mailove, jer se komunikacija odvija isključivo putem e-maila. Stoga Vas molimo da redovno provjeravate Vaš junk/spam folder i njegove postavke. U protivnom, rizikujete da ne dobijete obavijesti i da na taj način izgubite termin koji Vam je Ambasada dodijelila. To bi bila Vaša isključiva odgovornost.

Pristup Odjelu za vize će biti odobren samo ukoliko se lični podaci u pasošu podnositelja/ice (ime i prezime, datum rođenja i broj pasoša) upotpunosti podudaraju sa onima u registraciji za termin. Molimo Vas da posebno obratite pažnju na to da BiH-pasoši nikada ne sadrže slovo „O“. Ukoliko slovo „O“ unesete umjesto cifre „0“, onda ste pogrešno naveli broj Vašeg pasoša i neće Vam biti dozvoljen pristup Odjelu za vize.

Registracije kojima nije dodijeljen termin će biti stornirane krajem mjeseca. O storniranju Vaše registracije ćete biti obaviješteni putem maila. Da biste ponovo učestvovali u postupku izvlačenja za termine u februaru 2022., potrebno je da se ponovo registrujete u mjesecu januaru 2022. Ambasada će na vrijeme objaviti vremenski period otvaranja liste za registraciju termina za januar 2022. Ambasada će krajem januara 2022. obavijestiti izvučene osobe kada će im biti dodijeljen termin u februaru 2022. Ukoliko Vaša registracija nije bila uspješna, dobit ćete odgovarajuću obavijest o tome. To može iz tehničkih razloga potrajati nekoliko dana, te molimo da tim povodom ne upućujete upite putem maila.

Termini za podnošenje zahtjeva za vizu prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana se mogu dodijeliti samo na ovaj naćin.

Podijeli