Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje? Na šta obavezno moram obratiti pažnju pri ulasku u Njemačku?

Izdavanje vize ne predstavlja garanciju za ulazak. Viza koja Vam je izdata sama po sebi ne daje Vam pravo za ulazak u Njemačku. Odluku o Vašem ulasku u Njemačku donosi nadležna savezna policija.

Po pravilu, njemačka savezna policija tek po Vašem dolasku na jedan od njemačkih aerodroma ili graničnih prijelaza odlučuje o odobrenju ulaska. Ambasada u tom pogledu ne može preuzeti odgovornost.

Karantinski propisi njemačkih saveznih pokrajina za putnike iz zemalja sa rizične liste važe i dalje i to neovisno o propisima o ulasku. Molimo Vas da se sami informišete o mjerama koje važe za Vas.

Aktuelne informacije o mjerama ograničenja putovanja, iznimkama kao i karantinskim propisima možete naći na sljedećim stranicama:

https://www.bundespolizei.de/

https://reopen.europa.eu/

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html

https://www.rki.de/

Podijeli