KAKO DOBITI TERMIN ZA NJEMAČKU VIZU?

Termini za njemačku vizu se zakazuju putem online sistema registracije na stranici Njemacke Ambasade Sarajevo. Zavisno od kategorije koju zakazujete, različito je vrijeme čekanja na iste.

Termin za spajanje porodice se uobičajeno čeka 6-7 mjeseci, a usljed četveromjesečnog zatvaranja odjela za vize radi korone vrijeme čekanja na termin se sa uobičajenih 6-7 mjeseci produžava na 9-10 mjeseci.

Za sve ostale kategorije (stručni kadar s priznatom kvalifikacijom, medicinski tehničari, stručni kadar u okviru ubrzanog postupka za stručni kadar, stručni kadar s visokom stručnom spremom, Plava karta EU, ljekari, stomatolozi, farmaceuti, IT zanimanja bez diplome, studenti, stipendisti, stručno obrazovanje, priznavanje stečenog obrazovanja, zapošljavanje na riječnim brodovima, viza u svrhu traženja posla kao i u svrhu traženja mjesta za obavljanje stručnog obrazovanja, Au-Pair-zapošljavanje, volontiranje, šengenske vize) termini se dodjeljuju direktno, što znači da su termini za podnošenje zahtjeva za vizu u sistemu slobodni za zakazivanje. Vrijeme čekanja na termin u ovim kategorijama iznosi po pravilu 1-2 sedmice. U periodu pojačane potražnje za terminima (npr. počeci studiranja ili stručnog obrazovanja) vrijeme čekanja na termin može da iznosi 2-4 sedmice.

Podijeli