Informacije o novom Pravilu vezano za produženje Pravila za Zapadni Balkan

Od 1. januara 2021. godine u Njemačkoj stupa na snagu novo Pravilo koje predstavlja produžetak aktuelno važećeg  takozvanog Pravila za  Zapadni Balkan. Time je Savezna vlada Njemačke omogućila da i poslije 2020. godine državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije imaju privilegovan pristup njemačkom tržištu rada. To i dalje važi za svaku vrstu zaposlenja – neovisno o tome da li je kvalifikacija priznata. Produženje  navedenog  Pravila važi zaključno sa 2023. Preduslov za izdavanje vize ostaje i dalje pribavljanje saglasnosti Savezne agencije za rad.

Termini za podnošenje zahtjeva za vizu prema produženom Pravilu za Zapadni Balkan će biti dostupni čim budu ukinute mjere ograničenja ulaska u Njemačku radi pandemije i čim odgovarajuće vize ponovo budu mogle biti izdate. Željeni termini, za koje je registracija izvršena za vrijeme važenja dosadašnjeg  Pravila za Zapadni Balkan, ne mogu više biti uzeti u obzir. To važi i za one termine koji su bili već dodijeljeni sa konkretnim datumom i vremenom, no nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone.

Više informacija o navedenom će biti objavljeno u datom periodu.

Podijeli