Da li mi je potreban certifikat jezika u slucaju spajanja porodice?

Ne morate priložiti dokaz o poznavanje njemačkog jezika ako Vaš supružnik ima jednu od sljedećih boravišnih dozvola:

  • Plava karta EU, ICT karta ili Mobilie ICT karta
  • Stručan kvalifikovan kadar (§ 18a Zakona o boravku)
  • Stručan kadar s akademskom titulom (§§ 18b stav. 1, 18c stav 3 Zakona o boravku)
  • Istraživačke svrhe (§ 18d Zakona o boravku) ili kao mobilni istraživač (§ 18f Zakona o boravku)
  • Zaposlenje kao rukovodeći uposlenik, kao rukovodilac,  kao pogonski struönjak,  kao naučnik, kao gostujući naučnik, kao inženjer ili tehničar u istraživačkom timu gostujućeg naučnika ili kao nastavnik (§ 19c stav 1 Zakona o boravku)
  • Posebno stručno-praktično znanje (§ 19c stav 2 Zakona o boravku)
  • Status državnog  službenika kod njemačkog poslodavca (§ 19c stav 4 S. 1 Zakona o boravku)
  • Status samostalnog rada (§ 21 Zakona o boravku)

Na svom terminu u Ambasadi trebate dostaviti kopiju boravišne dozvole Vašeg bračnog partnera.

Ako je Vaš supružnik dobio boravišnu dozvolu u skladu sa propisima Zapadnog Balkana (član 26 (2) Pravilnika o zapošljavanju), i dalje morate dokazati  osnove poznavanja  njemačkog jezika.

Podijeli